Ovládací prvky

Ovládací prvky na svítilnách mají dvojí funkci: jednak svítilnu zapínají či vypínají, jednak se jimi volí režimy svícení. Olight se koncepcí ovládacích tlačítek detailně zabývá. Díky tomu jsou svítilny Olight jednoduše ovladatelné a ve specifických situacích k jejich ovládání stačí jediná volná ruka. To ocení zejména silové složky, tedy např. armáda či policie. Výrobce svítidel Olight analyzuje používání různých typů svítilen v rozličných situacích a následně koncipuje ovládání podle těchto požadavků u každého typu svítilny zvlášť. Díky tomu svou ideální svítilnu najde každý uživatel.

Zapnutí svítilny

Svítilny Olight se zapínají spínačem, který je umístěn buď vzadu na svítilně, nebo na jejím těle z boku. Boční spínač je všestranný, kompaktní a jeho používání je při běžných podmínkách snadné – a to i v případě velkých a dlouhých svítilen. Boční spínače u některých typů svítilen Olight jsou velmi jednoduché. Při stisku svítilnu zapnou a dalším stiskem opět vypnou. Speciální, takzvané taktické spínače stačí pro rozsvícení svítilny pouze namáčknout bez nutnosti jej zcela domáčknout a uvolnit. Těmito spínači jsou osazeny především taktické typy svítilen, a to na zadním konci svítilny. Díky tomuto umístění lze snadno svítilnu rozsvítit při doutníkové technice držení, užívané právě při taktických operacích. Robustní taktický spínač na konci svítilny je také výhodný v případě potřeby nahmatání v rukavicích bez nutnosti otáčet svítilnou a hledat boční přepínač. Na dlouhých svítilnách by ale použití zadního spínače bylo naopak neohrabané.

Přepínání režimů

Olight vyrábí moderní svítilny s mnoha režimy svícení – od možnosti zvolit mezi různými úrovněmi výkonu, přes zábleskové režimy sloužící k dezorientaci protivníka nebo vyslání nouzového signálu, až po možnost „uzamknutí“ spínače což zabrání náhodnému sepnutí svítilny. Podle typu svítilny je přepínání řešeno jednou ze tří metod: bočním přepínačem na těle svítilny, bočním přepínačem na konci svítilny anebo otáčením hlavy svítilny.

Modely s přepínačem na boku se – v případě jediného tlačítka – zmáčknutím rozsvítí. Delším podržením se pak u nich aktivuje přepínání režimů, které se cyklicky střídají. Poslední zvolený režim se uloží do paměti svítilny a při dalším spuštění je aktivován jako výchozí. Tyto modely jsou obvykle opatřeny také funkcí pro rychlé rozsvícení nejvýkonnějšího režimu: stisknutí dvakrát za sebou při zhasnuté svítilně. Při rozsvícené svítilně pak dvojí zmáčknutí aktivuje zábleskový režim.

Taktické modely mají přepínač (tlačítko či otočnou hlavu) vždy oddělený od spínače. To proto, aby se zamezilo nedopatřením během akce a aby byly všechny funkce snadno dostupné i v nestandardních situacích nebo v rukavicích. U těchto modelů slouží koncový spínač pouze pro zapnutí svítilny, jak je uvedeno výše. Dvojité nebo trojnásobné stisknutí koncového spínače aktivuje zábleskový režim nebo slouží pro přímou volbu nejvýkonnějšího režimu. Přepínání výkonnostních režimů bočním přepínačem nebo otáčením hlavy se děje v cyklickém sledu.