Záruka na produkty Olight

Vzhledem ke kvalitě výrobků Olight nabízíme na svítilny záruku nad rámec zákonných povinností v délce až 5 let!

Do 14 dní od data zakoupení: v případě vady výměna výrobku za nový kus.

Do 2 let od data zakoupení: zákonná záruka, v zákonem stanovené lhůtě bude vadný výrobek opraven či vyměněn za nový.

Do 5 let od data zakoupení: záruka nad rámec zákonných povinností, vadný výrobek bude zdarma opraven do deseti týdnů. (platí pouze v případě dostupnosti náhradních dílů).

Uvedené záruční podmínky se týkají pouze svítilen značky Olight, netýkají se čelovek, baterií a příslušenství, na které se vztahuje zákonná záruční lhůta 2 roky.

Uvedené záruční podmínky se dále netýkají výrobků, které byly použity v rozporu s návodem k použití, obzvlášť v případě vady vzniklé nevhodným zacházením, nevhodným umístěním, nevhodnými provozními podmínkami či jiným používáním, které bylo v rozporu s návodem k použití.

Uvedené záruční podmínky se dále nevztahují na poškozením při dopravě a manipulaci či na běžné opotřebení výrobku (nebo jeho dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze na ni uplatnit reklamaci.

Nárok na záruku nelze uplatnit v případě neoprávněného zásahu do výrobku kupujícím nebo třetí osobou.