LED

Elektroluminiscenční diody (LED, světelné či svítivé diody neboli „ledky“) jsou polovodičové součástky, které jsou schopny vyzařovat světlo. Používají se ve svítilnách, čelovkách i jiných světelných zařízeních. Míra jejich používání rok od roku stoupá a postupně nahrazují klasické žárovky i další méně účinné světelné zdroje.

Odolnost LED

Svítivé diody neobsahují žádné pohyblivé komponenty a nejsou tedy citlivé na otřesy a nárazy, a to ani v zapnutém stavu. Na rozdíl od křehkých žárovek tvořených skleněnou baňkou a tenkým vláknem se u nich nemá co rozbít. Oproti klasickým žárovkám se nemohou světelné diody přepálit či prasknout. Odolají proto hrubému zacházení i drsnému počasí.

Dlouhá životnost LED

LED zdroje mají vysokou životnost počítanou v tisícovkách hodin. I když v závěru životnosti může mírně klesnout jejich účinnost, stále poskytují dostatek světla. Životnost světelných diod přesahuje 50 000 hodin.

Účinnost LED

Elektroluminiscenční diody mají velmi vysokou účinnost. Oproti tradičním žárovkám dokáží produkovat daleko více světla při stejném příkonu. Jejich účinnost je 10 – 20x vyšší než u běžných žárovek. Ve svítilnách Olight jsou použity vždy ty aktuálně nejlepší LED na trhu.

Šetrnost LED k životnímu prostředí

LED neobsahují toxické látky, zatímco kompaktní zářivky („úsporné žárovky“) obsahují např. rtuť, která je pro životní prostředí nebezpečná.
Elektroluminiscenční diody jsou navíc plně recyklovatelné. Díky tomu se jejich používáním v porovnání s kompaktními zářivkami snižuje zátěž životního prostředí o dvě třetiny. Na výrobu jedné světelné diody se spotřebuje materiál jako na výrobu 25 žárovek.

Bez škodlivého UV záření

Bílé LED zdroje produkují velmi nízké množství infračerveného a téměř žádné ultrafialové záření. Proto je osvětlování pomocí LED vhodným řešením v potravinářství či u dalšího zboží, citlivého na ohřev či na UV záření. To stejné platí při nasvětlování objektů v muzeích či galeriích, nebo u archeologických exponátů.

Široká přizpůsobivost LED

Elektroluminiscenční diody mohou svítit plynule měnitelnou intenzitou. Lze upravovat také barvu a velikost jimi vyzařovaného kužele.

Vysoké rozpětí provozních teplot LED

Světelné diody jsou vhodné pro použití v širokém rozmezí okolní teploty. Mohou pracovat jak v mrazu, tak i za vedra. To je další výhoda LED svítidel proti kompaktním zářivkám, které jsou citlivé na nízké teploty a nelze je použít např. v chladném prostředí.

Snadné zaostření světla LED

Oproti starším zdrojům světla lze s kuželem vyzařovaným diodovými svítidly lépe pracovat. Jejich světlo je možné více zaostřovat jednoduchou optikou bez použití velkých reflektorů. Dobře zkonstruované LED zařízení je významně efektivnější než klasické zdroje světla.

Okamžitý náběh a možnost častého spínání LED

Významnou předností LED zdrojů je plný světelný výkon ihned po sepnutí, což je příjemné pro běžné použití a důležité při použití v taktických svítilnách. Počet spínacích cyklů u nich není omezen, ani časté spínání nesnižuje životnost diod. Naopak kompaktní zářivky nebo HID výbojky mají dlouhý náběh a časté spínání podstatně snižuje jejich životnost.